Welkom op de site van

uitvaartvereniging “De Laatste Eer”

te Munnekezijl e.o.

Overlijden melden H.H.Hulzebus 050-5251800. of Mevr H.Boersema 0594-506083 b.g.g. 0651286108

Uitvaartvereniging
“De Laatste Eer”

Welkom op de vernieuwde website van uitvaartvereniging “De Laatste Eer” te Munnekezijl e.o.

Onder de verschillende kopjes is er diverse informatie te vinden over onze vereniging.

Wij hopen met deze website, dat wij u als leden en niet-leden een stukje op weg kunnen helpen en de nodige informatie kunnen geven.

Het doel en de grondslag van de vereniging is: om op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap en/of geïnspireerd vanuit een christelijke visie, onderlinge hulp te verlenen op het gebied van de uitvaart en de overledene op de meest waardige wijze, overeenkomstig zijn/haar wensen, naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen, mede om te voorkomen dat de verzorging van een stoffelijk overschot van de mens een voorwerp van winstbejag wordt. De vereniging heeft primair een lokaal karakter.

Voor aanmelding van nieuwe leden verwijzen wij u naar het kopje Contact

  • Uw belangen en die van u nabestaanden worden behartigd.
  • Verzekerd van een persoonlijk afscheid in een vertrouwde omgeving.
  • Deskundig en toegewijd personeel dag en nacht bereikbaar.
  • Leden betalen een aanzienlijke lager bedrag voor de uitvaart dan niet leden.

Vereniging

Op basis van goed nabuurschap en solidariteit.

Lees meer

Uitvaartverzorging

Uw belangen en die van u nabestaanden worden behartigd

Lees meer

Contact

Vragen of wilt u lid worden? Neem contact op.

Lees meer