Veel gestelde vragen

  1. Moet de uitvaart verzorgd worden door De Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” te Munnekezijl om de ledenkorting  te verkrijgen?

Ja, omdat wij geen verzekering zijn mogen wij geen geld uitkeren. Het woord zegt het al: u krijgt korting. Men heeft de vrije keuze tussen de uitvaartverzorgers welke voor de verenging werken. Mocht u, om welke reden dan ook, liever een andere bode dan is dit mogelijk. U dient dit vooraf aan de vereniging te melden en alles moet via de vereniging worden kortgesloten om voor de ledenkorting en diverse andere voordelen in aanmerking te komen!

Zie hier voor ook : artikel 10 huishoudelijk regelement

  1. Ik woon in een andere woonplaats. Kan ik toch lid worden?

Het is het meest praktisch om lid te worden van de vereniging in het dorp waar je begraven wilt worden. Dit omdat zij de begrafenis ook mede moeten organiseren.

  1. Ik ga verhuizen. Kan ik lid blijven?

Ja, dat kan altijd. Je hebt ten alle tijden recht op het ledenpakket. Echter wil je in je toekomstige woonplaats begraven worden, dan is het verstandig om in overleg met de penningmeester lid te worden van een andere vereniging. Adres wijzigingen moeten altijd worden doorgegeven aan de penningmeester. Uitbetaling van onze ledenkorting vindt uitsluitend plaats wanneer hier een nota tegenover staat.

  1. Ik heb al een begrafenisverzekering. Is lidmaatschap toch verstandig?

Dat is afhankelijk van de aard van uw begrafenisverzekering. Indien u een verzekering heeft met een uit te keren bedrag, is het zeker de moeite waard om lid te worden van de begrafenisvereniging. Indien u een verzekering heeft waarbij uw begrafenis of crematie geregeld wordt, is het afhankelijk  of er een uit te keren bedrag bij zit. Vragen hierover kunt u stellen aan de penningmeester.

  1. Moet ik mij (naast lidmaatschap van de begrafenisvereniging) bijverzekeren?

Onze vereniging is geen verzekering. De vereniging heeft als doel een waardige uitvaart te regelen zonder winstoogmerk.
Omdat de ledenkorting niet voldoende is om een uitvaart te bekostigen, kunt u overwegen een uitvaartverzekering af te sluiten.

Onze vereniging werkt samen met Twenthe uitvaartverzekering. 

  1. Wat als de aanvullende uitvaartverzekering van de overledene aangeeft dat deze verzekeraar de uitvaart moet verzorgen c.q. alle rekeningen moet ontvangen?

Het kan voorkomen dat uw aanvullende verzekering, met name in geval van een natura-verzekering, botst met de voorwaarden van de uitvaartvereniging. Informeer daarom naar de voorwaarden van uw aanvullende verzekering. Indien u dit als nabestaande pas ontdekt na een overlijden neemt u dan contact op met onze vereniging. Dit is meestal van toepassing bij Dela, Monuta en Yarden.

  1. Ik ben niet godsdienstig. Kan ik toch lid worden?

Ja, de vereniging regelt de begrafenis of crematie voor de leden ongeacht hun geloofsovertuiging.

  1. Ik heb een andere vraag ……

Heeft u een heel andere vraag? Mail ons dan op: info@uitvaartvereniging-munnekezijl.nl
of via het contactformulier onder de knop ‘Contact’. Of bel met een van de leden van het bestuur van de uitvaartvereniging