Algemeen

De uitvaartvereniging De Laatste Eer” is op 23 maart 1906 opgericht om op basis van goed nabuurschap en solidariteit, hulp te verlenen aan mensen uit de directe woonomgeving.
De vereniging wil de kosten van die hulp dekken. Momenteel telt onze vereniging 417 leden.

Een belangrijk verschil ten opzichte van de commerciële uitvaartorganisaties is, dat wij als vereniging, geen winst hoeven te maken. Daardoor houden wij de kosten zo laag mogelijk en dat merkt u op de uitvaartnota.

Wij zijn aangesloten bij de Friese Federatie van Uitvaartverenigingen. Welke op haar beurt weer is aangesloten bij de landelijke organisatie Nardus.

Eenmaal per jaar wordt er een ledenvergadering belegd waarop o.a. het jaarlijkse lidmaatschapsgeld en de ledenkorting wordt vastgesteld.

Op de laatste ledenvergadering van 14 maart 2024 is het lidmaatschapsgeld en de ledenkorting als volgt vastgesteld:

  • Contributie: € 17,50 per persoon per jaar, bij automatische incasso – opdracht
  • Donateurs: € 7,50 per persoon per jaar, bij automatische incasso – opdracht
  • Betaling per nota wordt met € 3,00 verhoogd
  • Ledenkorting wordt verhoogd van € 500,00 naar € 700,00

Melding overlijden

Bij een overlijden dient men zo spoedig mogelijk contact op te nemen met één van onze uitvaartverzorgers die 24 uur per dag bereikbaar zijn.

De uitvaartverzorgers van onze vereniging zijn:

Dhr. H.H. Hulzebus  telefoonnummer: 050-5251800

Mw. Hanneke Boersema Telefoonnummer: 0594 506083

Een gemiddelde uitvaart kost tegenwoordig al zo’n € 3.500,– á € 4.500,–  exclusief grafmonument.

De vereniging verzorgt de gehele uitvaart en geeft u als lid een ledenkorting van € 700,– per persoon.

Afhankelijk van ieders persoonlijke situatie kan het gewenst zijn om een aanvullende voorziening te treffen.

We hebben een samenwerkingsovereenkomst met uitvaartverzekering Twenthe

*Let op: Uitvaartvereniging “De laatste eer” is het niet toegestaan te adviseren of te bemiddelen in verzekeringen, omdat de vereniging hiervoor geen vergunning heeft. Twenthe is wel in het bezit van de juiste vergunningen. De vereniging vindt het belangrijk dat leden (maar ook niet-leden) worden geïnformeerd over het lidmaatschap en de plaatselijke uitvaartkosten. In dit kader is een samenwerkingsverband met Twenthe gesloten. Twenthe kan als zelfstandige Nederlandse verzekeraar (aanvullende) uitvaartverzekeringen aanbieden, maar uiteraard is een ieder geheel vrij te kiezen welke maatregelen zij willen nemen om de uitvaartkosten te dekken. Dit kan door middel van ons lidmaatschap, verzekeren, sparen en mogelijk ook nog op andere manieren.

Een geruststellende gedachte. Wilt u meer weten?

Neemt U dan contact op met:

Postbus 191
7500 AD Enschede

Telefoon: 053-4312732